Krzysztof Głuszczyński

Dyrektor ds. zarządzania polityką personalną, Kruk S.A.

Krzysztof Głuszczyński

Dyrektor ds. zarządzania polityką personalną, Kruk S.A.

Biografia

Krzysztof związany jest z branżą HR od ponad 12 lat, w tym od 8 lat w Kruku. Jego doświadczenia obejmują szerokie spektrum zagadnień HR – miał okazję zajmować się niemal wszystkimi funkcjami personalnymi w organizacji (od rekrutacji, przez rozwój i szkolenia, aż do budowania idei HR Biznes Partnerstwa). Jego szczególnym polem zainteresowań w ostatnich latach jest kwestia badania i budowania kultury organizacyjnej oraz kształtowanie polityki płacowej i benefitowej, która z jednej strony spełni swoje funkcje retencyjne, a z drugiej, będzie spójna z budowaną kulturą przedsiębiorstwa.

Psycholog z wykształcenia, ukończył również studia podyplomowe z psychologii transportu, zarządzania zasobami ludzki oraz prawa pracy. Jest absolwentem MBA na WSB we Wrocławiu.

Niepoprawny optymista, dla którego szklanka jest zawsze do połowy pełna. Najbardziej ceni u siebie i u innych umiejętność złapania zdrowego dystansu do rzeczywistości i poczucie humoru. „Always look on the bright side of life”.

Prelegent