Dorota Szkodny-Ciołek

Odważna Kobieta, wykładowca Executive MBA Międzynarodowy Mentor i Coach

Dorota Szkodny-Ciołek

Odważna Kobieta, wykładowca Executive MBA Międzynarodowy Mentor i Coach

Biografia

Dorota Szkodny-Ciołek PhD, ICF PCC, CPCC, ORSCC, CNTC

Od 20 lat wykłada w programach Exe MBA i szkoli w dziedzinie kompetencji przywódczych. W pracy z liderami bazuje głównie na paradygmacie Adaptive Leadership i myśleniu systemowym.

W pracy z indywidualnymi klientami lub zespołami skupia się na umiejętnościach niezbędnych do diagnozowania systemu i takiej pracy rozwojowej, która jak najlepiej odpowiada potrzebom kontekstu. Podstawą pracy staje się lider umiejący na bieżąco ‘czytać’ potrzeby systemu i do nich adaptować, a nie wzór przywódcy wykreowany poprzez mniej lub bardziej ‘teoretyczne’ uogólnienia lub na bazie pewnych ustalonych a priori cech charakterologicznych.

Pracując z nią liderzy znacząco zwiększają świadomość swoich mocnych stron i jednocześnie nabywają kompetencji świadomego wpływania na innych. Dorota wykorzystuje też najnowsze odkrycia neuronauki do lepszego zrozumienia jednostkowych i grupowych postaw i reakcji.

Kwalifikacje zdobywała m.in. na Harvard U. Kennedy School of Government, The Wharton School, The Coaching Training Institute, The Center for Right Relationships, American Management Association i American Society for Training development.

Prelegent