Anna Dowhań-Kin

Dyrektor ds. rekrutacji, szkoleń i rozwoju pracowników

Anna Dowhań-Kin

Dyrektor ds. rekrutacji, szkoleń i rozwoju pracowników

Biografia

Anna Dowhań-Kin, mgr psychologii klinicznej.

Certyfikaty i akredytacje:

  • Rekrutacja metodą selekcji ukierunkowanej.
  • Akredytacja z metodologii INSIGHT’S – style funkcjonowania.
  • Akredytacja TalentQ, kwestionariusze osobowości i testy zdolności.
  • Inteligencja Emocjonalna – certyfikacja FPL.
  • Akredytacja motywatorów Reiss’a – Master of RMP.

Prelegent